Tipsa en vän Skriv ut
Stäng
Tipsa en vän

bild_3_2.jpg

Hela Människans breda verksamhet

Hela Människan är en ideell organisation med en kombination av tusentals frivilliga och över 400 anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. I de cirka 90 lokala enheterna försiggår en mängd olika verksamheter.

Utbildningar  - Akademin

Hela Människan Akademin är Hela Människans plattform för värdegrundsbaserad kompetensutveckling.

Öppen verksamhet - Ria

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Riaverksamheten började växa fram under 1950-talet. I dagens Sverige ryms alla drogfrågor i Rias arbete.

Kyrkligt Entreprenörskap

Kyrkligt Entreprenörskaps (KE) som är ett samarbete mellan Ekumeniska EU-kontoret och Hela Människan har som övergripande syfte att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som leverantörer av vård- och omsorgstjänster. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för att delta i de kommunala upphandlingarna av social omvårdnad så att betydligt fler bärkraftiga idéburna kyrkliga företag (icke vinstdrivande) ska etablera sig inom välfärdssektorn

Secondhand och meningsfull sysselsättning

Målet för Hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill forma en rehabiliterande miljö där vi tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Familjearbete

Mer information om Hela Människans familjearbete kommer under 2015.

Glömda barn

Glömda barn kallas Hela Människans verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som växer upp i familjer med dysfunktion.

Hela Människans barnstödsledarutbildning  - Linus

I snitt finns två barn i varje klass som växer upp i ett hem där det förekommer missbruk. Många av dessa barn far tidigt väldigt illa. De får helt enkelt inte vara barn i den utsträckning de skulle behöva. Ofta blir det ombytta roller i familjen, barnen tar ansvar för det som föräldrarna borde ansvara för.

Utbildningen vänder sig till dig som har någon social utbildning såsom lärare, diakon, församlingspedagog eller socionom. För de som har gått grundutbildningen erbjuder vi även en fördjupningskurs. Just nu är utbildningen vilande i väntan på ett nytt utbildningskoncept.

Det stora barnkalaset

Det stora barnkalaset syftar till att barn och föräldrar skall få en rolig och innehållsrik dag. Föräldrar stärks i sin föräldraroll och får tillsammans med barnet uppleva och utforska kalasets utbud.

Vara Vettig Vuxen – V V V

Kurs för vuxna som vill stödja barn till missbrukare. Hela Människan vill tillsammans med andra organisationer skapa nätverk av vuxna för barn och ungdomar som lever i eller nära en missbrukarfamilj. Dessa glömda barn och ungdomar  behöver en vuxenrelation där de kan få trygghet, närhet och kärlek.

I Sverige lever cirka 400 000 barn och ungdomar med båda eller ena föräldern som dricker. Bara ett fåtal av dessa får den hjälp de behöver.

Leva - inte bara överleva

En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj. De erfarenheterna påverkar deras liv idag. ”Leva – inte bara överleva” är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en dysfunktionell familj och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.

Boende

Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga insatser till exempel i form av härbärgen. Men olika former för att ge stöd i eget boende är en viktig del i detta arbete.

framSTEG (I´m moving on)

framSTEG riktar sig till ungdomar i åldern 17-25 år som saknar arbete eller utbildningsalternativ. Projeket syftar till förhöja deltagarens självbild och tron på att lyckas med det som den vill företa sig i framtiden.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Samverkan mot trafficking

År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking - ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår.


Bloggen

2015-05-06

Tur och otur

Daniel

Nu har det gått ett tag sen jag bloggade, det har varit helt naturliga och oturliga omständigheter. [...]

Våra bloggare

Jobba med Hela Människan om-oss.gifvara-enheter.gif