Tipsa en vän Skriv ut
Stäng
Tipsa en vän

Övriga droger och blandmissbruk

Övriga droger

En rad droger som inte är underkastade kontroll som narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller hälsofarliga varor kan missbrukas på liknande sätt för att framkalla rus.

Inom lokala drogtraditioner med rötter i bl.a. religion och folkmedicin i andra världsdelar utnyttjas olika växtdroger för att uppnå tranceliknande tillstånd, driva ut onda andar eller främja gemenskap. Exempel på sådana droger är spikklubba, betel och kava.

Lustgas (N20) används som narkosgas. Den kan också missbrukas för att framkalla kortvariga rus med en känsla av upprymdhet och skrattanfall. Under senare år har det förekommit att lustgas överförts från ståltuber och sålts i fyllda ballonger, vars innehåll inandas. Ruseffekterna går dock snabbt över när tillförseln avbryts.

På internet förekommer tips om framställning och användning av många droger, ofta med fantasinamn, som sägs kunna skapa en viss sinnesstämning. De flesta av dessa droger är ofullständigt undersökta i fråga om doser, ruseffekter och risker.

Designade droger (eng. "designer drugs") är droger vars kemiska struktur utformats så att de ger starka narkotikalika effekter som missbruksmedel men samtidigt undgår den formella narkotikakontrollen. Genom att de inte finns med på narkotikaförteckningarna är de i de flesta fall fria att tillverka, sälja och konsumera utan risk för straff. Idag är tusentals sådana designade droger kända. Några av dem är mycket starka, flera gånger starkare än t.ex. heroin.

Efterhand som missbruket av nya droger sprids, ökar vanligen även den vetenskapliga dokumentationen och den praktiska kunskapen om missbrukets risker, särskilt i fråga om sjukdomar och beroende. När missbruket och erfarenheterna blivit tillräckligt omfattande kan drogerna ställas under olika former av kontroll, t.ex. som narkotika.

Blandmissbruk

Blandmissbruk innebär att en person konsumerar två eller flera droger vid samma rustillfälle eller kort efter varandra för att förstärka, förändra, förlänga eller dämpa rusupplevelsen.

Vid blandmissbruk förekommer s.k. potentiering ("förstärkning") som innebär att de sammantagna drogeffekterna blir kännbart kraftigare än vid konsumtion av drogerna var för sig. Potentiering kan framkalla allvarlig förvirring, svår förgiftning, djup medvetslöshet eller hastig död. Effekterna kan vara svåra att förutse, både för missbrukaren och för omgivningen.

Även vid blandmissbruk av "vanliga" doser kan effekterna bli långt starkare än beräknat. Det kan vara fallet vid blandning av t.ex. alkohol och lugnande medel, som redan i små doser kan göra en person oförmögen att säkert framföra motorfordon.

Blandmissbruk kan också omfatta intag av medel med motsatt verkan för att dämpa effekter, som när centralstimulantiamissbrukare efter en intensiv period använder sömnmedel för att "tända av".

De komplicerade effekterna av blandmissbruk vållar svårigheter att säkert diagnostisera vilka medel en person intagit. Ofta behövs biokemisk provtagning för en säker diagnos.

Bloggen

2016-09-16

Tid för avkoppling

Daniel

Det har varit intensiva dagar för mig. Inlämning av nästa nummer av tidningen ”Aktuellt i Hela Männi [...]

Våra bloggare

Tack för ditt svar!

Vilket är främsta skälet till att handla secondhand-prylar för dig?

om-oss.gifvara-enheter.gif